BEDRIFT

Advokatbistand for bedrifter

Arbeidsrett

Kontraktsrett

Etablering og oppløsning av selskap

Bygg- og enterpriserett

Konkurssaker

Skattesaker

Servering- og skjenkebevillning

Fast eiendom

Privat

Advokatbistand for private

Strafferett

Barnerett

Trygderett

Arbeidsrett

Utlendingsrett

Barnevernsrett

Familierett

Erstatning

Kontraktsrett

Forsikringsrett